Kontrola obsługi informatycznej firm

opłacalność w korporacji.
Informatyczna obsługa firm czym jest usługa informatyczna?

Obsługa informatyczna firm może być korzystna z wielu powodów. Istnieją jednak pewne wady outsourcingu IT. Wady te obejmują koszty, elastyczność i kontrolę. Te kwestie mogą być rozwiązane przez firmę, która robi outsourcing. Usługi te mogą pomóc firmom rosnąć i rozwijać się z nową technologią. Ponadto, mogą one pomóc im stworzyć plany odzyskiwania danych po awarii dla swojej firmy.

Problemy z outsourcingiem

Outsourcing wiąże się z wieloma krokami, które muszą zostać wykonane. Na przykład, tworzenie oprogramowania jest procesem wieloetapowym i istnieje kilka kroków po zakończeniu procesu rozwoju. Ostatnia faza rozwoju oprogramowania obejmuje testowanie i zapewnienie jakości. Faza testowania obejmuje również testy alfa i beta. Kilku problemów związanych z outsourcingiem można uniknąć dzięki odpowiednim badaniom i komunikacji.

Jednym z największych problemów, jakie mogą wystąpić, jest utrata kontroli. Dzieje się tak, ponieważ zadania zlecone na zewnątrz były wcześniej obsługiwane przez zespół wewnętrzny. W zależności od charakteru projektu i dostawcy, firmy często mają trudności z zachowaniem kontroli. Ponadto, niewłaściwe zarządzanie dostawcą usług może negatywnie wpłynąć na jakość projektu.

Kolejnym problemem związanym z outsourcingiem jest brak wiedzy specjalistycznej. Firmy, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy, nie mogą właściwie ocenić wyników usług firm trzecich. Ponadto mogą nie być świadome różnic między technologiami i rozwiązaniami. W niektórych przypadkach problemy te mogą nawet doprowadzić do postępowania prawnego. Jeśli zdecydujesz się na outsourcing rozwoju oprogramowania, ważne jest, aby dokładnie ocenić politykę bezpieczeństwa partnera outsourcingowego.

Chociaż outsourcing może być trudny, pozostaje doskonałym rozwiązaniem dla wielu firm. Firmy, które z powodzeniem przekazały na zewnątrz swoje funkcje związane z tworzeniem oprogramowania, były w stanie zmniejszyć koszty i zwiększyć jakość swoich produktów. Outsourcing jest korzystny także na wiele innych sposobów. Nawet duże firmy, takie jak Microsoft i Oracle, z powodzeniem przekazały wiele funkcji swojej działalności stronom trzecim.

Innym problemem związanym z outsourcingiem jest utrata amerykańskich miejsc pracy. Chociaż może on zwiększyć zyski firm, może wyprzeć lokalne małe firmy i gospodarstwa rolne w krajach rozwijających się. Ponadto, outsourcing nie zawsze pozwala zaoszczędzić pieniądze. Firmy korzystające z outsourcingu mogą nie dotrzymywać terminów lub działać słabo, co może prowadzić do przekroczenia kosztów i opóźnień. W związku z tym mniejsze firmy powinny zachować ostrożność wobec outsourcingu.

Koszty

Koszty obsługi IT dla firm różnią się w zależności od geografii, zestawu umiejętności i używanej technologii. Chociaż niektórzy dostawcy są tańsi od innych, ważne jest, aby wiedzieć, ile usługa będzie kosztować przed zatrudnieniem jednego. Należy również wziąć pod uwagę umowę o poziomie usług (SLA) dostawcy. Ważne jest również, aby mieć jasne zrozumienie, jakie usługi potrzebujesz przed outsourcingiem swoich potrzeb IT. Gdy masz jasny obraz tego, czego potrzebujesz, możesz znaleźć najlepszego dostawcę w przystępnej cenie.

Chociaż koszty outsourcingu IT są zazwyczaj niższe niż koszty utrzymania wewnętrznego personelu, istnieją również wady. Na przykład, podpisanie umowy z inną firmą wymaga dodatkowej pracy ze strony działu prawnego. Dodatkowo mogą pojawić się zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli osoba trzecia ma dostęp do poufnych informacji. Po drugie, problemy komunikacyjne mogą utrudniać realizację projektów.

Inne koszty związane z obsługą informatyczną firm obejmują koszty pisania umów i przeglądania zapytań ofertowych, a także koszty oceny wydajności partnera outsourcingowego. W niektórych przypadkach firma może również ponieść koszty osobowe związane ze zwolnieniem pracowników. Koszty te mogą obejmować odszkodowanie dla bezrobotnych i odprawy. Koszty te powinny być odliczone od oszczędności wynikających z outsourcingu.

Koszty outsourcingu IT dla firm różnią się, ale 50-osobowa organizacja spodziewałaby się zapłacić około 60 tys. dolarów rocznie za obsługę IT dla firm. To oznacza około 100 dolarów na użytkownika. Prawdopodobnie kosztowałoby to również dodatkowe 100 USD za sesje planowania strategicznych celów biznesowych lub awaryjne wizyty na miejscu. Te oszczędności, w porównaniu do dwóch pełnoetatowych zespołów IT, są znaczące. Co więcej, firma może potrzebować dodatkowej obsługi IT dla firm w przyszłości.

Innym ważnym aspektem do rozważenia przy zatrudnianiu obsługi IT dla firm jest koszt dedykowanego zespołu. Ci profesjonaliści będą mieli wysoko wykwalifikowanych pracowników. Istnieje mniej możliwości popełnienia błędów, a Twoja firma zaoszczędzi pieniądze. Zespół IT zapewni również proaktywne wsparcie i poprawę bezpieczeństwa.

Elastyczność

Jedną z głównych zalet obsługi IT dla firm jest jej elastyczność. Pozwala ona firmom na dostosowanie usługi do swoich potrzeb i zaprojektowanie struktury pracy, która działa dla nich. Ta elastyczność pozwala im na wykonanie tylko tej pracy, której wymagają. Mogą również wybrać członków zespołu, z którymi chcą pracować, aby spełnić te potrzeby.

Korzystanie z dostawcy, aby zlecić pewne zadania IT może również sprawić, że firmy będą bardziej elastyczne, ponieważ mogą negocjować lepsze ustalenia dotyczące zakupów masowych i zachować kontrolę nad licencjami na oprogramowanie. Ponadto, mogą one szybciej reagować na zmieniające się potrzeby i mogą korzystać z wielu zasobów, umiejętności i zdolności.

Obsługa IT dla firm może również zaoszczędzić firmom pieniędzy. Wiele firm odkryło, że outsourcing ich potrzeb IT może pomóc im zaoszczędzić gdziekolwiek od 20 do 54% ich budżetu. Dodatkowo, firmy mogą lepiej zrozumieć koszty związane z usługą, co pomoże im napisać umowy, które służą ich interesom. Należy pamiętać, że outsourcing IT nie jest dla każdej firmy. Niektóre firmy po prostu nie są wystarczająco duże, aby skorzystać z outsourcingu.

Oprócz oszczędności kosztów, outsourcing zapewnia większą elastyczność. Dzieląc się pracą z dostawcą usług, firma może szybko zwiększyć lub zmniejszyć swoje możliwości w oparciu o zmieniające się warunki rynkowe. Niektóre firmy uznały, że elastyczność, jaką uzyskują dzięki outsourcingowi, jest warta dodatkowych kosztów. Istnieją jednak pewne wady.

Firmy mogą zlecać na zewnątrz pewne funkcje, takie jak przechowywanie danych i zarządzanie nimi. Może to obniżyć koszty przy zachowaniu jakości usług. Firmy mogą również uniknąć szeregu zagrożeń związanych z outsourcingiem IT. Ryzyka te obejmują nieporozumienia dotyczące charakteru umowy i zdolności usługodawcy do obsługi ich potrzeb.

Outsourcing IT może zaoszczędzić firmom wiele pieniędzy i zapewnić im większą elastyczność. Wykorzystując technologię od dostawcy usług, firmy mogą skupić się na swoich podstawowych kompetencjach.

Kontrola

W wielu firmach niektóre jednostki działalności są zlecane na zewnątrz. Decyzja o outsourcingu zależy od wymagań firmy. Na przykład, niektóre firmy mogą zlecać na zewnątrz tylko niektóre aplikacje, podczas gdy inne zlecają na zewnątrz całą działalność. W takim przypadku kontrola procesu outsourcingu ma kluczowe znaczenie. Oto kilka kroków, które zapewnią, że kontrolujesz jakość swojego outsourcowanego IT.

Kontrola outsourcingu IT wymaga znormalizowanego rozwiązania do zarządzania, aby zapewnić zgodność z przepisami. CIO są coraz bardziej zaniepokojeni potencjalnym ryzykiem związanym z umożliwieniem stronom trzecim dostępu do infrastruktury o znaczeniu krytycznym. Wiąże się to z poważnymi wyzwaniami, w tym z koniecznością narzucenia kontroli dostępu dla dostawców. Przyjmując model bezpieczeństwa, firmy mogą ustanowić egzekwowalne kryteria ograniczenia. Dzięki temu mogą kontrolować dostęp do określonych obszarów infrastruktury, a jednocześnie zapobiegać roamingowi w obszarach, które nie są ich własnością. Firmy powinny również rozważyć zapewnienie alertów w czasie rzeczywistym w przypadku naruszenia wytycznych bezpieczeństwa. Pomoże to zapobiec wykorzystywaniu narzędzi wiersza poleceń przez potężnych użytkowników zewnętrznych.

Po wybraniu partnera outsourcingowego, upewnij się, że są one dostępne do regularnego monitorowania. Pomoże Ci to monitorować jakość pracy i sprawdzić, czy nie ma przecieków. Powinni oni również być w stanie dostarczyć Ci metryki wydajności. Metryki te mogą być oparte na czasie lub projekcie i obejmować dowolną liczbę obszarów. Metryki te pozwolą Ci na monitorowanie projektu bez mikromanagażowania procesu. Należy również upewnić się, że partner outsourcingowy jest świadomy wrażliwych informacji lub polityki firmy.

Ryzyko naruszenia danych jest również wyższe, gdy wrażliwe dane są przekazywane na zewnątrz. W związku z tym konieczne jest regularne monitorowanie na miejscu dostawców wysokiego ryzyka. Ponadto, należy rozważyć rentowność dostawcy. W niektórych przypadkach, brak utrzymania usług przez dostawcę może mieć katastrofalne skutki dla firmy.

Outsourcing również oferuje wiele korzyści, ale może mieć swoje wady. Chociaż outsourcing może znacznie obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność, niektóre firmy obawiają się, że stracą kontrolę nad swoimi działaniami. Outsourcing pozwala firmie skierować swoje zasoby na inne kluczowe działania i uwolnić zasoby wewnętrzne do zarządzania zadaniami niezwiązanymi z podstawową działalnością. Co więcej, organizacje mogą nie dysponować niezbędną wiedzą specjalistyczną w ramach swojej organizacji. Co więcej, technologie informacyjne szybko się rozwijają, więc trudno jest przewidzieć przyszłość. Outsourcing może prowadzić do opóźnień w realizacji projektów, a także może powodować problemy z komunikacją.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.